Concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentelor interne ale ANARM

Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță privind elaborarea documentelor sale interne.

În calitate de prestator de servicii, expertul contractat va livra servicii de consultanță în ajustarea regulamentelor interne ale ANARM prin elaborarea documentelor de politici (ajustarea statutului la cadrul normativ în vigoare), reglementărilor pentru activitatea subdiviziunii ANARM, Centrelor de Instruire și Consultanță Apicolă și Regulament pentru sistemul de reduceri privind prestarea serviciilor de către ANARM (Business Voucher).

  1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.
  2. Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.05.2021, ora 10.00.
  3. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: info@anarm.md

Documentele de participare la procedura de achiziție pot fi descărcate pe linkurile de mai jos:

Anexa 1 – Caiet de sarcini.

Anexa 2 – Formularul ofertantului.

Anexa 3 – Specificații preț.

Leave a Comment