Tot mai mulți producători din țara noastră apelează la subvențiile oferite de către stat pentru a-și dezvolta sau iniția afaceri. Nu sunt o excepție nici apicultorii.

În cele ce urmează vă prezentăm mai multe informații despre modalitatea de depunere a unui dosar, dar și ce poziții pot fi accesate de către deținătorii de stupine.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 ce ține de obținerea subvențiilor postinvestiționale, apicultorii care dețin o entitate juridică și care activează pe teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari situat după traseul Râbniţa–Tiraspol, şi care nu se află în proces de insolvabilitate/lichidare, pot obține subvenții la 2 măsuri de sprijin.

Submăsura 1.4. se referă la Stimularea investițiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, inclusiv cele apicole. Astfel, apicultorul poate obține 50% din costul utilajului tehnologic, dar care nu va depăși mai mult de 500 de mii de lei per beneficiar.

Submăsurii 1.5. ce vizează Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora. În cadrul acestei submăsuri apicultorii pot beneficia de 50% pentru procurarea mătci de albine cu vârsta de cel mult 3 luni. Suma subvenției solicitate nu va depăși mai mult de 100 de mii de lei per beneficiar într-un an de subvenționare. Sau 50% pentru roiuri de albine cu mătci cu vârsta de cel mult 3 luni, beneficiind de până la 200 de mii de lei per beneficiar într-un an de subvenționare. Acesta ar fi suportul financiar pentru subvențiile postinvestiționale.

Ținem să menționăm că Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova oferă atât suport consultativ cât și prestează servicii de înregistrare și obținerea de resurse financiare nerambursabile pentru afacerea dvs.