1. Cum înregistrăm o afacere apicolă?

Pentru a vă înregistra activitatea în apicultură, mai întâi trebuie să alegeți corect forma organizatorico-juridică. Apicultorii autohtoni optează în acest sens, cel mai des, pentru 2 variante: Gospodărie Țărănească (GȚ) și Societate cu Răspundere Limitată (SRL).

Acte necesare pentru înregistrarea SRL:

– actul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;

– cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

– hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;

– declarația privind beneficiarul efectiv;

– documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Acte necesare pentru înregistrarea GȚ:

– declarația cu privire la înființarea gospodăriei țărănești;

– copia titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren şi/sau copia contractului de arendă a terenului;

– documentul ce confirmă depunerea plății de înregistrare.

Copiile documentelor necesare pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti pot fi legalizate de secretarul primăriei care efectuează înregistrarea.

După înregistrare, primăria oferă actele necesare cu care mergeți la Serviciul Fiscal de Stat de unde obțineți codul fiscal. După aceasta, vă deschideți contul bancar.

Parcurgerea acestor etape este necesară pentru a lansa și dezvolta afaceri durabile și de succes.

  1. Cum obținem resurse financiare nerambursabile pentru lansarea și dezvoltarea afacerii?

Inițierea unui afaceri are multiple avantaje precum capacitatea de a atrage investiții și resurse financiare nerambursabile.

Programele de granturi la care sunt eligibile afacerile din domeniul apicol sunt:

– Programul Start pentru Tineri, pentru afaceri gestionate de tineri ( persoane cu vârsta de la 18-35 de ani) care au până la 1 an de activitate; Suma maximă a grantului 180 mii lei-contribuția proprie constituie 20% din valoarea investiției)

– Programul Subvenții în avans destinat tinerilor, femeilor și migranților care își propun inițierea afacerilor în domeniul agricol și sunt la prima activitate economică. Suma maximă a grantului 650 mii lei-contribuția proprie constituie 35% din valoarea investiției)

– Programul Femei în Afaceri destinat femeilor care își propun inițierea afacerilor sau care gestionează companii cu vârsta până la 2 ani. Suma maximă a grantului 165 mii lei-contribuția proprie constituie 10% din valoarea investiției.

– Programul PARE 1+1 destinat migranților sau rudelor migranților care își propun inițierea afacerilor sau gestionarea afacerilor acasa. Suma maximă a grantului 250 mii lei-contribuția proprie constituie 50% din valoarea investiției.

Ținem să menționăm că Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova oferă atât suport consultativ cât și prestează servicii de înregistrare și obținerea de resurse financiare nerambursabile pentru afacerea dvs.

  1. Ce să aleg, GȚ sau SRL?

Pentru sectorul apicol cele mai relevante și cele mai des forme juridice selectate sunt: Gospodăria Țărănească și Societatea cu Răspundere Limitată, astfel vom aborda aceste 2 forme.

Gospodăria Țărănească poate fi fondată de o persoană fizică, proprietar de teren agricol și care va activa doar în domeniul agricol. Aceasta are statut juridic de persoană fizică și poartă numele fondatorului său.

Un element important este faptul că fondatorul și membrii Gospodăriei Țărănești răspund solitar și nelimitat asupra obligațiunilor GȚ-ului, cu patrimoniul propriu, adică totalitatea bunurilor de care dispun.

La moment, Gospodăria Țărănească este obligată de a-și asigura evidența contabilă și să achite un impozit în valoare de 7% din profit (venituri-cheltuieli deductibile), dar este obligată conform legii să achite contribuții de asigurări medicale și sociale pentru membrii săi și taxa locală pentru amenajarea teritoriului.

Societatea cu Răspundere Limitată este coordonată de către un administrator, iar fondatorii răspund pentru obligațiunile companiei doar cu patrimoniul societății.

Codul fiscal presupune că un SRL este obligat de achita un impozit din venitul impozabil în valoare 12%  procente (care va fi calculat din totalul veniturilor- cheltuielile deductibile). În cazul în care compania face parte din categoria Întreprinderilor Mici și Mijlocii, aceasta poate selecta sistemul de impozitare 4% din venitul impozabil.

Contribuțiile sociale și medicale sunt achitate pentru angajații companiei, în baza unui contract de muncă. De asemenea, trimestrial sunt achitate taxele locale.

La finele fiecărui an, în baza unei activități economice  profitabile, după achitarea tuturor taxelor și impozitelor, fondatorii pot decide privind repartizarea dividendelor.

Societatea cu Răspundere Limitată este obligată să efectueze evidența contabilă și să prezinte anual toate rapoartele către instituțiile relevante (Serviciul Fiscal de Stat, Biroul Național de Statistică).

SRL și GȚ trebuiesc înregistrate la Casa Națională de Asigurări, unde se va plăti fondul social. Pentru GȚ este obligatoriu de achitat fondul social, cu excepția pensionarilor, persoanelor ce au un anumit grad de invaliditate, adică care au privilegii la fondul social.

Deosebirea este că pentru SRL, după ce a fost înregistrat la Casa Națională, se achită fondul social doar după ce e calculat salariul. Dacă acest lucru nu este realizat, nu se achită fondul social. Pentru toate tipurile de activitate, trebuie să fie angajat un contabil pentru consultanță și pentru prezentarea dărilor de seamă la timp.

În cadrul asociației ANARM apicultorii pot beneficia de consultații la înregistrarea activității.

  1. Care sunt sursele de informare disponibile pentru apicultorii din RM?

Apicultorii pot afla mai multe informații, știri urmărind site-uri precum:

https://agrobiznes.md/

https://agroexpert.md/

Participările la conferințe, workshop-uri și instruiri specializate le oferă apicultorilor un schimb de experiență, tehnici noi, cât și încheierea unor noi parteneriate.

www.anarm.md prin intermediul rubricii “Biblioteca” se prezintă o serie de instruiri video, calendarul apicultorului și un ghid ce exemplifică instrumentele pentru combaterea acarianului Varroa.

În cadrul ANARM apicultorii pot beneficia de consultații pe diverse subiecte din apicultură.

Apicultorii se pot conecta la platformele de comunicare ale Asociației de pe Facebook, Telegram, Viber, SMS pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.

               5. Cine poate înființa un SRL/GȚ?

Fondator al gospodăriei ţărăneşti poate fi persoana fizică care a atins vârsta de 18 ani, are capacitate de exerciţiu deplină, posedă teren cu drept de proprietate privată şi locuieşte permanent pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie înregistrată gospodăria. O persoană fizică poate fi fondatorul (membrul) numai al unei gospodării ţărăneşti.
Nu sunt eligibili de a înregistra GȚ-ul persoanele care nu posedă calificare în domeniul agriculturii sau o experienţă de muncă în acest domeniu de cel puţin 3 ani.
SRL-ul poate fi fondat de către persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu, persoane cu vârsta mai mare de 18 ani, și alte persoane juridice, cărora legea nu le interzice acest lucru. O dată cu înregistrarea societății, fondatorii devin asociați. Numărul maxim de
asociați ai unui SRL poate fi maxim 50 de persoane. Managementul companiei este realizat de către Administrator.

               6. Ce resursele financiare poate accesa un antreprenor?

O companie înregistrată, indiferent de forma sa juridică, poate accesa diverse resurse financiare:
*Resursele financiare nerambursabile sunt: granturi sub formă financiară sau bunuri și subvenții postinvestiționale sau în avans. La moment, instituțiile de stat precum: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii gestionează 9 programe de finanțare la care sunt eligibile afacerile din domeniul apicol. Sumele granturilor acordate sunt de la 165 mii lei până la 650 mii lei.
*Resurse financiare rambursabile: credite preferențiale cu dobândă redusă sau componentă de grant, credite pentru dezvoltarea afacerii, împrumuturi.