Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM) este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită la inițiativa persoanelor juridice – asociații obștești – ce activează in domeniul apiculturii. Asociația a fost înființată în 2006 cu scopul de a promova și dezvolta sectorului apicol.

ANARM este cea mai mare asociație apicolă la nivel național, structura sa acoperind întreaga țara, prin filiale, unități amplasate în principalele orașe din țară.

Misiunea Asociației Apicultorilor este de a valorifica la maxim potențialul apicol al Republicii Moldova prin instruirea apicultorilor și dezvoltarea afacerilor apicole, reprezentarea intereselor membrilor și extinderea bazei melifere.

Viziune – Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova este cea mai reprezentativă organizație din sectorul apicol, este sustenabilă și contribuie la dezvoltarea afacerilor apicole avantajoase.

La începutul anului 2022 ANARM număra 29 de Asociații Teritoriale membre de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, devenind cea mai reprezentativă Asociație din sector. Recent, odată cu intrarea in vigoare a Legii nr. 86 privind organizatiile non-comerciale ANARM și-a ajustat conceptul de organizare a membrilor. Astfel, membri ANARM pot deveni întreprinderile cu profil apicol, producători de miere și produse apicole (S.R.L., Coop, S.A.), apicultori cu statut de persoană juridică (GȚ, Întreprinzător Individual), cât și apicultori persoane fizice. Asociația reprezintă și susține interesele membrilor săi atât la nivelul organelor legislative și executive ale țării cât și la nivelul altor instituții centrale sau teritoriale.

Contactul cu apicultorii se realizează prin intermediul Centrelor de Instruire și Consultanță Apicolă (CICA) regionale. Rolul CICA este de a facilita accesul apicultorilor din regiunile Republicii Moldova la asistență calificată în domeniu pentru a le dezvolta capacitățile de inițiere a unei afaceri apicole, cât și pentru gestionarea eficientă a unei prisăci. De asemenea, în cadrul CICA apicultorii pot afla noutăți din domeniul apicol și obține consultanță referitoare la oportunitățile accesării de fonduri europene și a altor tipuri de fonduri sau asistență tehnică.

Prin proiectele implementate, ANARM instruiește și oferă consultanță la mii de apicultori, lobează modificări ale cadrului legislativ și prin activitatea sa contribuie zilnic la dezvoltarea sectorului.

Asociația oferă un spectru larg de servicii pentru membrii săi și organizațiile apicole teritoriale:

 • Instruiri și consultanță pentru apicultori
 • Susținerea trecerii apicultorilor de la apicultura de pe lângă casă la afacere
 • Susținerea membrilor Asociației pentru obținerea de credite sau alte fonduri și facilități pentru dezvoltarea apiculturii
 • Organizarea polenizării
 • Organizări de evenimente de promovare și/sau vânzare pentru producătorii apicoli
 • Informare permanentă pentru apicultori și publicul larg privind noile tendințe în sectorul apicol
 • Apărarea și promovarea intereselor sectorului apicol

Calitatea de membru ANARM oferă apicultorilor acces la diverse surse de informare. Astfel fiind conectat la rețeaua apicultorilor, un apicultor:

 • Are acces la experiența altor producători ceea ce îi oferă posibilitatera să învețe din activitatea antreprenorilor de succes
 • Beneficiază de informații despre tehnologiile noi de producere și marketing, despre programe de finanțare și parteneriate
 • Poate să participe la instruirile, conferințele, vizitele de studiu, organizate de Asociație
 • Poate beneficia de asistența experților naționali și internaționali
 • Are dreptul să participe la expoziții, festivaluri și târguri la care este invitată Asociația sau sunt organizate de Asociație
 • Este conectat la platformele de comunicare ale Asociației de pe Facebook, Telegram, Viber, Youtube