#oamenipentrualbine

Oameni pentru albine

Acționează. Salvează. Albina contează!

Mii de colonii de albine mor în fiecare an în Moldova din cauza utilizării necontrolate a substanțelor chimice în agricultură și lipsei informării.

Putem salva albinele și avea recolte bune, doar prin comunicare eficientă și colaborare dintre agricultori și apicultori.

În conformitate cu legislația în vigoare (Legea apiculturii 70/2006):

Fermierii și întreprinderile agricole trebuie să înștiințeze din timp primăriile (cu cel puţin 7 zile înainte), atunci când intenționează să aplice mijloace chimice la tratara terenurilor și să respecte întocmai informația furnizată (data și ora, detalii despre preparatele administrate și gradul de nocivitate).

La rândul lor, primăriile trebuie să facă publice informațiile recepționate de la fermieri și să înștiințeze, în scris, apicultorii înregistrați în raza primăriei.

Apicultorii au dreptul de a cere despăgubiri pentru daunele cauzate, cu condiția că au fost întreprinse măsurile necesare de protecție a albinelor. În caz contrar aceștia își pierd acest drept.

Laboratoarele publice autorizate sînt obligate, la adresarea apicultorilor, să efectueze de îndată analizele mostrelor depuse la subiectul contaminării cu substanţe chimice şi să prezinte rezultatele în termen de 48 de ore din momentul adresării.

Nerespectarea prevederilor legislație comportă tragerea la răspundere cu aplicarea pedepselor de rigoare.

Campania #oamenipentrualbine este organizată în parteneriat de Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM) și Uniunea Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli – UniAgroProtect, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul proiectului Agricultura Performantă în Moldova.

Leave a Comment