Foto: Ședința grupului de lucru la ANSA, 29 iulie 2021

MAIA este în proces de revizuire a legislației apicole la inițiativa ANARM

Pe parcursul ultimilor ani, o dată cu creșterea numărului de stupine și de familii de albine, insuficiența suprafețelor melifere devine o problemă tot mai acută. Situația conduce uneori la necesitatea apicultorilor de a-și amplasa stupinele la distanțe mai mici una față de alta, decât cele prevăzute de legislația în vigoare, ceea ce cauzează numeroase neînțelegeri între colegii de breaslă. Pentru o țară mică cum este Republica Moldova, însă, limita de 3 km distanță prevăzută de legislație ar fi un mare lux, care limitează dezvoltarea ramurii.

„Deoarece numărul stupinelor este în creștere și respectiv se mărește densitatea lor, propunem să fie micșorată distanța minimă legală între stupine de la 3 la 1 km.” , declară Ion Maxim, președintele ANARM.

În această ordine de idei, Asociația Națională a Apicultorilor din Moldova (ANARM) a elaborat, cu suportul Proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova și a Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, o serie de propuneri de modificare a mai multor acte legislative care reglementează aspecte ale activității apicole, scopul acestora fiind îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru facilitarea activității apicultorilor. Pe lângă distanța minimă admisă între stupine, modificările vizate cuprind și coordonarea amplasării și cu producătorii agricoli, precum și  reguli și mecanisme de interacțiune și comunicare între apicultori și agricultori privind stropirile cu produse de uz fitosanitar. Totodată, s-au propus modificări și la cuantumul penalităților pentru încălcarea acestor prevederi.

Astfel, la inițiativa ANARM și cu susținerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), la mijlocul lunii august 2021 a fost format un Grup de lucru pentru revizuirea legislației pe domeniul apicol, din componența căruia fac parte reprezentanți ai ANARM, MAIA, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Agenției de Guvernare Electronică (E-Gov), Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), Uniunii Agricultorilor Uniagroprotect (UAP) și Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

În perioada premergătoare formării Grupului de lucru, ANARM a inițiat o serie de întâlniri cu MAIA, ANSA, STISC, E-Gov, UAP, Cooperativa Agrostoc, Asociația Moldova Fruct, în cadrul cărora au fost discutate aspectele activității apicole și interacțiunea apicultorilor cu agricultorii. La provocările existente au fost propuse și soluții, cum este aplicația-web Beeprotect, care este deja deplin funcțională.

Pentru a îmbunătăți interacțiunea apicultorilor cu producătorii agricoli și a proteja albinele de intoxicările în masă a fost propusă modificarea mecanismului și a termenului de informare a apicultorilor privind stropirile planificate de către agricultori. Noua metodă prevede notificarea apicultorilor în formă electronică cu două zile înainte de tratările cu produse de uz fitosanitar, prin expedierea unei mesaj.

Recepționarea notificării de către toți apicultorii din preajmă va fi posibilă datorită utilizării aplicații web, Beeprotect. Astfel informația va ajunge instantaneu la apicultori, atât în telefon, prin intermediul aplicației Viber, cât și în contul personal al apicultorului din aplicația Beeprotect.

”Acest mod de informare vine în ajutorul producătorului agricol, care nu va mai fi nevoit să prezinte primăriei din localitate cu tocmai șapte zile înainte de stropire informația privind efectuarea lucrărilor de protecție”, a menționat Ion Maxim, președintele ANARM.

Prin urmare, perioada minimă de informare prevăzută de legislație va fi una mai comodă ambelor părți, pentru a putea planifica și reacționa la timp în combaterea riscurilor atât pentru producătorul agricol, cât și pentru apicultor.

Reprezentanții instituțiilor menționate au salutat această inițiativă inovativă și au arătat disponibilitate în acordarea suportul necesar în procesul de ajustare a cadrului legal. La ultima ședință a Grupului de lucru, ANARM a venit cu o listă concretă de propuneri de modificări la legislație, care au fost discutate și agreate de toți membrii prezenți.

În perioada imediat următoare, propunerile de modificare a legislației sus-numite urmează a fi definitivate și, respectiv, promovate de MAIA, totodată fiind necesară și elaborarea Conceptului de utilizare a mecanismului electronic de informare a apicultorilor privind stropirile cu PUFF de către producătorii  agricoli, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a mecanismului dat.

*Foto: Ședința grupului de lucru la ANSA, 29 iulie 2021

Leave a Comment