Una din activitățile de bază ale Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova este organizarea și desfășurarea activităților de instruire pentru apicultori. Instruirile pot fi organizate în cadrul unor programe complexes au la cererea unor grupuri de apicultori. Asociația dispune de o rețea de instructor pregătiți în cadrul unui program de ToT (instruire pentru instructori) susținut de experți internaționali în cadrul unui proiect finanțat de USAID.

Instruirile organizate de ANARM includ sesiuni teoretice, desfășurate în săli de studiu, precum și sisiuni practice, desfășurate în stupinile apicultori din regiune. Cele mai solicitate module de instruire ale ANARM include următoarele tematici:

 1. Stimularea familiilor de albini în primăvară și prevenirea bolilor. Specificul în stupi pe rama ¾.
 2. Principalele boli și particularități ale tratamentelor sezoniere în în stupi pe rama ¾.
 3. Formarea familiilor de albini și dezvoltarea acestora. Recoltarea pastorală.
 4. Specificul nutriției și stimularea familiilor de albine.
 5. Pregătirea familiilor de iernare și iernatul pe rama ¾.

Instruirile include, de asemenea, subiectul privind antreprenoriatul în sectorul apicol din Republica Moldova. De regulă, instruirile includ și vizite de studiu la apicultori care înregistrază progrese în gestionarea eficientă a afacerii apicole, producerea mierii etc.

În desfășurarea activităților de instruire Asociația, colaborează și atrage experți de la instituții relevante:

 • Agențiile Teritoriale ANSA – cu scopul promovării activităților ce ar asigura sănătatea albinei și igiena în procesul de producere.
 • AIPA – promovarea oportunități de acces la subvenționare pentru întreprinderile existente, dar și pentru activitățile de start-up, tinerii apicultori, în special femei.
 • Direcțiile Agricole raionale – consolidarea domeniului apicol la nivel local/regional.
 • Proiectul Agricultura Performantă din Moldova – suport în consolidare organizațională a Asociației.
 • Proiectul MAC-P – cu scopul facilității formării grupurilor de producători pentru sectorul apicol.
 • Furnizorii de materiale – actualizarea celor mai noi, mai optime materiale, utilaje etc.
 • Consolidarorii, procesatorii, exportatorii – crearea unor relații de lungă durată între producători și procesatori pe criterii de calitate și cantitate a producției, precum și în baza eticii antreprenoriale.
 • Alte organizații și instituții activitatea cărora are tangență cu sectorul apicol, dar și cu domeniul antreprenorial.