Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

Tip finanțare:
Granturi / Subvenții

Descriere: 
Susținerea modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin: creșterea competitivității sectorului agroindustrial prin modernizarea și restructurarea pieței; asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură; îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural. Alocarea subvenţiei în avans urmăreşte încurajarea creării întreprinderilor mici de către tineri fermieri şi femei fermieri, îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea locurilor de muncă noi, creşterea investiţiilor în tehnologii inovative.

Termen: Nelimitat

Informații suplimentare:
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA); tel: 022-213-333, 022-210-194; web: www.aipa.gov.md

Facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord

Tipul finanțării:
Servicii gratuite de consultanță și asistență

Descrierea:

Proiectul încurajează antreprenorii mici și mijlocii din zonele rurale a Regiunii de Nord să dezvolte afacerile agricole și nonagricole,  prin facilitarea accesului la surse de finanțare și prin dezvoltarea capacităților actorilor din sector. În rezultatul intervențiilor, vor fi create locuri de muncă și asigurată dezvoltarea comunităților rurale din aria de intervenție, prin ocuparea și menținerea populației în sate.

Termen: martie 2020

Informații suplimentare: 
Asociaţia Obştească (AO) „Pro Cooperare Regională”; tel. :0(373 – 231) 9-25-46; 030 555 423; e-mail: info@procore.md

Linia de Creditare și schemă de granturi EU4Business-BERD

Tipul finanțării:
Credite preferențiale Granturi / Subvenții

Descrierea:

Linia de Creditare EU4Business-BERD este o inițiativă comună a UE și a BERD-ului  pentru a ajuta IMM-urile din Moldova să finanțeze investiții care ulterior o să le permită să profite de oportunitățile oferite de către Acordul de Liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA). Știind că investirea și finanțarea necesită  îmbunătățiri care pot fi o provocare. Linia de Creditare EU4Business-BERD – ajută IMM-urile să depășească aceste provocări. Programul este format din: a) credite și finanțări leasing, furnizate prin intermediul Instituțiilor locale de Finanțare Partenere în Moldova; b) acordarea unui grant de până la 15% pentru sume eligibile de finanțare, achitabile după implementarea cu succes a proiectului; c) asistența tehnică oferită de o echipă internațională de ingineri – și acest suport tehnic este gratuit pentru IMM-urile care investesc în mașini și tehnologii noi pentru a se conforma directivelor UE.

Informații suplimentare: 
e-mail: info.Moldova@eu4business-ebrdcreditline.com; tel.: +373 797 16 696, +373 22 212786; www.EU4Business-EBRDCreditline.md

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie – PARE 1+1

Tip finanțare: 
Granturi / Subvenții

Descriere:

Proiectul oferă contribuție în formă de grant pentru a suplimenta investițiile migranților în economia Republicii Moldova. Beneficiari pot fi cetățeni RM – lucrători migranți din Republica Moldova sau rudele de gradul I ale acestora care lansează sau dezvoltă afaceri pe teritoriul Republicii Moldova din remitențele provenite de peste hotare. Suma grantului constituie 50% din total investiție, max 250,000 lei. Activitatea expiră la data de  12/31/2021.

Informații suplimentare: 
Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri, ODIMM; tel: 022 225799; web: www.odimm.md