Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM), este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită la inițiativa persoanelor juridice – asociații obștești – ce activează in domeniul apiculturii. Asociația a fost înființată în 2006 cu scopul de a promova și dezvolta sectorului apicol.

Asociația Națională a Apicultorilor este cea mai mare asociație la nivel național, structura sa acoperind întreaga țara, prin filiale, unități amplasate în principalele orașe din țară.

Misiunea Asociației Apicultorilor este să valorifice la maxim potențialul apicol al Republicii Moldova prin instruirea și dezvoltarea afacerilor apicole, reprezentarea intereselor membrilor și extinderea bazei melifere.

La moment ANARM numără 26 de membri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, devenind cea mai reprezentativă Asociație din sector. Asociația reprezintă și susține interesele membrilor săi atât la nivelul organelor legislative și executive ale țării cât și la nivelul altor instituții centrale sau teritoriale.

Contactul cu apicultorii se realizează la nivelul filialelor apicole, locul unde aceștia pot afla noutățile din domeniul apicol, atât din domeniu, cât și din domeniul legislative. De asemenea apicultorii pot obține consultanta referitoare la oportunitățile obținerii de fonduri europene și a altor tipuri de fonduri sau asistență tehnică.

Prin proiectele implementate, ANARM a instruit și a oferit consultanță la peste o mie de apicultori, a lobat modificări ale cadrului legislativ și prin activitatea sa contribuie zilnic la dezvoltarea sectorului.

Asociația oferă un spectru larg de servicii pentru membrii săi și apicultorii, membri ai organizațiilor regionale:

 • Instruiri și consultanță pentru apicultori
 • Susținerea trecerii apicultorilor de la apicultura de pe lângă casă la afacere
 • Susținerea membrilor Asociației pentru obținerea de credite sau alte fonduri și facilități pentru dezvoltarea apiculturii
 • Organizarea polenizării
 • Organizări de evenimente de promovare și/sau vânzare pentru producătorii apicoli
 • Informare permanentă pentru apicultori și publicul larg privind noile tendințe în sectorul apicol
 • Apărarea și promovarea intereselor sectorului apicol în relația sa cu partenerii

Calitatea de membru/membră al/a ANARM dar și asociațiilor regionale oferă apicultorilor acces în comunitatea producătorilor apicoli din Republica Moldova și diverse surse de informare. Conectat la rețeaua apicultorilor, un apicultor:

 • Are acces la experiența altor producători și vei putea învăța din activitatea celor antreprenorilor de succes din domeniu
 • Beneficiază de informații despre tehnologiile noi de producere și marketing, despre programe de finanțare și parteneriate
 • Poate să participe la instruirile, conferințele, vizitele de studiu, organizate de Asociație
 • Poate beneficia asistența experților naționali și internaționali
 • Are dreptul să participe la expoziții, festivaluri și târguri la care este invitată Asociația sau sunt organizate de Asociație
 • Este conectat la platformele de comunicare ale Asociației de pe Facebook, Telegram, Viber, SMS.