Bunele practici de protecție a mediului, element indispensabil în agricultura performantă din Moldova

Agricultura performantă nu înseamnă doar echipamente și tehnologii moderne, dar și implementarea bunelor practice agricole. De aceea proiectul USAID, Agricultura Performantă în Moldova promovează aceste practici, norme și cerințe ale legislației naționale. Una din cele mai importante compartimente este protejarea mediului și află mai mult

Membrii consiliului pe filiera de produs „Miere de albine, alte produse apicole şi produse procesate” s-au întrunit în ședință

Subiectele abordate au făcut referință la activitatea sectorului apicol, cum ar fi: faza de promovare a Programului Național de Dezvoltare a Apiculturii pentru anii 2020-2026, precum și a proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Cerințelor de calitate privind produsele apicole, accesul apicultorilor află mai mult