UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub forma unui grant în sumă de maxim 20 mii dolari SUA, pentru fiecare Proiect Pilot, pentru procurarea de echipamente de producție intensivă și inovatoare, echipamente pentru post-recoltare (colectare, prelucrare și ambalare) s.a., necesare pentru suplinirea întregului lanț valoric apicol. UCIP-IFAD va acorda şi asistenţă tehnică şi consultativa întreprinderii selectate pentru crearea Proiectului Pilot şi promovarea tehnologiilor inovatoare.

UCIP-IFAD anunță relansarea concursului pentru selectarea unui beneficiar de grant pentru promovarea inovațiilor în domeniul apicol. Astfel, în baza unui concurs național, din rândul companiilor private sau cu capital de stat, va fi selectat un beneficiar din domeniul apicol, care va implementa un proiect pilot susținut prin acordarea unui grant, pentru suportul inovațional/intensiv pe lanțul valoric dat și unde rezultatele imediate o creștere considerabilă a producției și a calității) pot fi demonstrate în sezonul de producție următor. Succesul proiectului pilot va fi  făcut public și va fi folosit ca  exemplu de demonstrație pentru alți  producători din domeniu.

Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să consultați

 Termeni de Referință        și    Anexe

Concursul este organizat în cadrul activităților Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Programul este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă completă de servicii adecvate şi integrate financiare. O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării  tehnologiilor performante în domeniul agricol. În această ordine de idei, producerea mierii de albine în cadrul unei agriculturi  contractuale este privită ca o formă de lucru ce ar da posibilitate producătorilor de miere de albine, procesatorilor şi exportatorilor de a construi relaţii durabile de  parteneriat direcţionate spre – eficientizarea participării în afacerile agricole pentru toţi participanţii lanţului valoric cu scopul obţinerii venitului maxim.