Anunț privind selectarea apicultorilor care vor beneficia de 80 de stupi verticali

Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM) lansează procedura de selectare a apicultorilor care vor benefica de câte 80 de stupi verticali, pentru a demonstra eficiența implementării stupilor verticali și a încuraja utilizarea celor mai bune practici pentru tranziția apicultorilor „de la hobby la business”.

Această activitate face parte din proiectul „Activitatea demonstrativă și de instruire pentru implementarea stupilor apicoli verticali”, implementat de ANARM cu susținerea Proiectului USAID „Agricultura Performantă în Moldova” (APM).

Ca urmare a participării în cadrul acestui proiect, fiecare apicultor selectat va primi 80 de stupi verticali (multi-etajați pe standardul de ramă de 3/4) în stare dezasamblată și va beneficia de instruiri privind gestionarea lor.

Totodată, apicultori selectați vor fi obligați să asigure:
 • asamblarea stupilor verticali primiți;
 • vopsirea stupilor cu vopsea ecologică;
 • popularea stupilor cu familii de albine;
 • gestionarea eficientă a stupilor primiți;
 • găzduirea în stupinele proprii a câte 5 instruiri pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
 • să participe la cel puțin 5 sesiuni de instruire organizate de ANARM în cadrul acestui proiect;
 • să-și înregistreze activitatea sub o formă organizatorico-juridică pentru activitatea de antreprenoriat (SA, SRL, GȚ, II, etc.), dacă nu dispune de această înregistrare la momentul concursului.

Solicitările pot fi depuse în format electronic până la data de 24 februarie 2019, ora 17:00, pe adresa electronică: grantstupi@gmail.com.

Procesul de aplicare și selectare

Pentru selectarea celor mai buni apicultori care vor beneficia de stupi verticali, ANARM a elaborat un set de criterii de eligibilitate și criterii de selectare.

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la concurs:

Apicultorul aplicant va fi eligibil pentru participare la concurs ca urmare a respectării condițiilor ce urmează. Aplicantul va prezenta în format electronic următoarele acte ( în copii) și informații, după cum urmează:

 •  Fișa solicitantului (Anexa 1);
 •  Buletin de identitate a solicitantului (copie);
 •  Pașaport al prisăcii (copie);
 • Copia Certificatului de înregistrare (doar în cazul persoanelor juridice);
 • Copia Autorizației sanitar-veterinară de funcționare (de la ANSA);
 • Formular de angajament – declarația pe proprie răspundere semnată de solicitant, privind buna implementare a proiectului și a deținerii în proprietate a cel puțin 100 stupi populați cu albine, dintre care cel puțin 30 stupi de tip vertical (Anexa 2).

Lipsa măcar a unui act din cele menționate mai sus va servi drept motiv de descalificare a solicitantului !

Pentru a demonstra corespunderea cu criteriile de evaluare descrise în continuare, aplicantul va adăuga la dosar următoarele acte:

 • Certificat de înregistrare a afacerii;
 • Document de confirmare a identității pentru administratorul afacerii;
 • Copii ale facturilor de vânzare a mierii/acte de achiziție a mierii din anii 2017 și 2018;
 • Certificat de membru al unei asociații de profil (apicultură) de orice nivel (copie);
 • Documente de confirmare a experienței profesionale în domeniul apicol (certificate de instruire, facturi, pașaport a stupinei, articole mass-media, diplome, etc.)

Criteriile de selectare:

Evaluarea aplicațiilor va fi făcută conform criteriilor de selectare de mai jos:

Criteriu

Punctaj maxim

1

Desfășurarea activității sub o formă organizatorică-juridică pentru activitatea de antreprenoriat (SA, SRL, GȚ, II, etc.)

20

2

Vârsta până la 36 ani a administratorului afacerii (stupinei)

10

3

Administratorul afacerii (stupinei) este femeie

15

4

Dovada vânzărilor efectuate în anii 2017-2019 (copii ale facturilor / acte de achiziție) către cel puțin un cumpărător local sau străin dupa caz

15

5

Calitatea de membru al unei asociații de profil (apicultura) din Republica Moldova

20

6

Experiența profesională în domeniul apicol (3-5 ani: 10 puncte, >5 ani: 20 puncte)

20

Total punctaj

100

Distribuția geografică a beneficiarilor:

În procesul de evaluare a aplicațiilor, Asociația va ține cont de criteriul geografic, astfel încât, se va acorda prioritate raioanelor unde nu au fost selectați apicultori în cadrul activităților din anul 2018:

Regiune

numarul de beneficiari

Raionul Ceadîr-Lunga

1

Raionul Orhei

1

Raionul Ungheni

1

Raionul Sîngerei

1

Raionul Fălești

1

Raionul Florești

1

Raionul Drochia

1

Raionul Anenii Noi

1

Raionul Edineț

1

Raionul Criuleni

1

Raionul Telenești

1

Raionul Cimișlia

1

Raionul Glodeni

1

Raionul Leova

1

Raionul Rezina

1

Raionul Taraclia

1

Raionul Dondușeni

1

Raionul Șoldănești

1

Raionul Dubăsari

1

Raionul Vulcănești

1

Total

20

 

Procesul de evaluare

Evaluarea dosarelor se va face de către Comisia de evaluare în perioada 26 februarie – 5 martie 2019.

În caz de punctaj egal unui număr de beneficiari ce depășește numărul de granturi disponibile pentru regiunea în cauză, selectarea se va face în baza loteriei.

Aprobarea finală a beneficiarilor selectați va fi efectuată de către Proiectul APM.

Anunțul privind rezultatele evaluării va fi comunicat solicitanților câștigători prin e-mail sau telefonic, simultan cu publicarea listei finale până la 5 martie 2019.

Evaluarea dosarelor va fi efectuată în 3 etape:

 •  Colectarea dosarelor: 25 februarie 2019;
 •  Evaluarea dosarelor de către Comisia de evaluare: 26 februarie – 5 martie 2019;
 •  Publicarea listei câștigătorilor: 5 martie 2019.

Contractarea beneficiarilor și condițiile de implementare

Adițional Formularului de Angajament, beneficiarii selectați pentru participare în cadrul proiectului vor semna cu ANARM un Acord privind nedivulgarea datelor cu caracter personal.

Termenul de implementare a proiectului nu va depăși luna mai 2020.

Leave a Comment