Membrii consiliului pe filiera de produs „Miere de albine, alte produse apicole şi produse procesate” s-au întrunit în ședință

Subiectele abordate au făcut referință la activitatea sectorului apicol, cum ar fi: faza de promovare a Programului Național de Dezvoltare a Apiculturii pentru anii 2020-2026, precum și a proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Cerințelor de calitate privind produsele apicole, accesul apicultorilor află mai mult